lördag 25 december 2010

Eskilstuna. BorsöknaLivet på 1920- och 1930-talen
i och kring piskmakare C.A.Carlssons
uppställda järnvägsvagn i Borsökna