torsdag 27 december 2007

Bröderna Marx

Bröderna Marx kommer till Sverige

Efter ett drygt decenniums turnerande på enklare varietéscener slog Bröderna Marx igenom i New York 1924 med en show kallad ”I’ll say she is”. Den följdes 1925 av succémusikalen ”The Cocoanuts”, som sedan blev brödernas debutfilm 1929. I Sverige fick filmen heta ”Millionärernas paradis”. Den hade premiär på biografen Astoria i Stockholm lördagen den 24 maj 1930. Reklamen presenterade Bröderna Marx som ”Amerikas roligaste farshjältar”.
Skulle dessa Amerikas roligaste farshjältar gå hem hos publiken i Sverige?
Tydligen var man på deras filmbolag Paramount inte helt säker på den saken. Därför hade man lagat till en garanterad publiksuccé genom att locka med Ernst Rolf.

Utöver huvudfilmen ”Millionärernas paradis”, en Max Fleischer-film och en journal innehöll programmet nämligen också kortfilmen ”Jorden runt”, som visade Ernst Rolf och hans Tutta på besök i Paramounts ateljéer i Hollywood.
Stockholmstidningarna - det var många på den tiden - uppfattade också filmpremiären som i första hand ett Ernst Rolf-evenemang.

Aftonbladet: Astoria konkurrerar med vårvädret står det i annonserna. Och det är nog inget överord, ty programmet är lätt och glatt precis som vädret. Hr Rolf konkurrerar med sig själv och visar hur det går till vid filminspelningar i Hollywood, där naturligtvis herr charmören själv är primus motor. Det är givetvis vårdslöst att dra publik från revyn på China, men när han anser sig ha råd till det må det ju vara hänt. Det s.k. huvudprogrammet var av det mera enkelspåriga slaget, men ett par virtuoser på piano och harpa bör man komma ihåg. Det kan tilläggas att Max Fleischer har börjat spela ljudfilm på sitt särskilda sätt, och bara denna lilla illustrerade sång kunde bereda en högtidsstunder av skratt.

Arbetaren: Astoria hade mycket folk på sina lördagsföreställningar med premiären på farsoperetten ”Miljonärernas paradis”. Och publiken föreföll att ha mycket roligt åt galenskaperna i denna ganska röriga inrättning. Bröderna Marx kunde konsten att sätta fart på galenskaperna och ett par av dem voro dessutom utomordentligt musikaliska. Och när hela sällskapet sjöng en parodi på en Carmenaria, hade publiken storartat roligt. För övrigt fanns det ypperligt vältränade baletter och ställvis tjusande operettmelodier.
Max Fleischers tecknade ljudfilm var även synnerligen rolig. Ernst Rolfs ”jorden runt”-sketch var måttligt rolig, men man kunde dock konstatera, att charmören hördes alldeles utmärkt i ljudfilm och han kan säkert bli en farlig konkurrent till de andra ljudfilmshjältarna, om han bara får bättre och kvickare texter än de han presenterade denna gång.

Dagens Nyheter: Mycket smått och gott bjuds på Astoria, och först och främst har man att därutav plocka ut Paramounts tonfilm med den - enligt vad texten förkunnade - ”skandinaviske charmören Ernst Rolf” på strövtåg i Paramounts ateljé i sällskap med Tutta och under världsbekant och obesvärat tokprat. Rösten var ej att taga miste på (inte exteriören häller [!] för den delen), den var verkligen synnerligen välbekant och livslevande. Det var en mycket liten, men trevlig och ledig sketch. Så fick man också se och höra en svensk ljudfilm från Sverge [!], nämligen Svensk filmindustris upptagning av utställningens invigning samt en av Max Fleischers flugiga tecknande [!] och ljudande farser. Och så var det bästa av programmet överståndet och huvudnumret tog vid. Det hette Miljonärernas paradis, vilket tycks vara förlagt till Miami Beach. Ett helt litet kabaretprogram är inflätat i handlingen, där förekommer pajasnummer, sång- harp- och flöjtsolo och långa rader av flickor i baddräkter och flickor i långbyxor och flickor i jag-vet-inte-vad sparkande i känd stil efter Irving Berlins efterhängsna melodier. Och nu får man se vilket som drar mest, Rolf hos Rolf eller Rolf hos Paramount eller vårvädret. G-a.

Folkets Dagblad Politiken: Astorias så gott som fullsatta premiärsalong på lördagskvällen får säkerligen utan visare tillskrivas Rolfs Hollywoodpresentation. Som var så bra gjord att man tyckte man hade personlig kontakt med denne publikgunstling par preference. Rösten distinkt och levande och en mer glatt fördomsfri och tillgänglig instruktion i en ljudfilmstudio kan man rätt gärna ej önska sig. Max Fleischers snurriga tuschupptåg med sina överraskande läten mottogs med sedvanlig munterhet. Huvudnumret ”Miljonärernas paradis” var emellertid det andefattigaste vi någonsin sett, där en dråplig komiker med f.ö. oerhörd musikalisk talang ensam räddade soppan från fullständig förintelse. E.

Ny Dag: Millionärernas paradis ingår bl.a. i Astorias program för veckan, en ljud- och talfilm, som bjuder på bilder från överklassparasiternas liv på Floridas kust, där de sannerligen inte spar på miljonerna för att fördriva sin dådlösa tillvaro. Programmet bjuder för övrigt på en trevlig talfilm, där Rolf uppträder som ciceron i Hollywood.

Nya Dagligt Allehanda: Fyra av Amerikas roligaste farshjältar och den förtjusande Mary Eaton drogo på lördagen in på Astoria med premiären på ljudfilmen ”Miljonärernas paradis”, en scenoperett, som med förvånansvärt gott resultat överflyttats till vita duken. Filmen är mättad av tokenskap från början till slut: ett par clowner arbeta hela tiden febrilt för att publiken skall ha roligt. De lyckas för det mesta mycket bra att upprätthålla munterheten och ett par gånger kunde de t.o.m. glädja sig åt uppriktigt menade applåder, nämligen vid de tillfällen då de framträdde som skickliga musici, den ene på harpa och den andra på piano. Baletterna voro legio och av övervägande god kvalitet. Mary Eaton gladde även med sin vackra röst, som tydligen är klippt och skuren för ljudfilmsupptagningar.
Huvudnumret föregicks av en överdådig Max Fleischer-film - tecknad ljudfilm - där den engelsktalande delen av publiken sjöng med av hjärtans lust med ackompanjemang från vita duken, och en lika överdådig ljudfilmsjournal från Paramount. Dessutom vevades en ljudfilmsupptagning från Ernst Rolfs besök i Hollywood. Den svenske charmören säger endast några skämtsamma ord om Amerika-resan och gör därefter en blixtrepresentation [!] av Paramounts ljudateljé. Allt som allt hade man en synnerligen glad och munter afton på Astoria.

Socialdemokraten: De båda fullsatta husen vid lördagens föreställningar på Astoria skvallrade om något extra i ljudfilmsväg. Och det var det också. Ernst Rolf med sin Tutta hade en liten sketch kallad J o r d e n r u n t , intalad och inspelad i Hollywood. Den var kort men god. Rolf berättar tydligt, distinkt och spirituellt om sin resa från kalla norden till varma södern och demonstrerar i få drag, kanske under sträng censur Paramounts ateljé. Och publiken skrattar och har roligt åt alla hans påhitt men väntar förgäves på en liten visa. ”Men den kommer, den kommer, den kommer nog en gång ska ni få se.” Ty en så lyckad talsketch öppnar nog portarna till Paramounts ateljé flera gånger. För övrigt är ljudfilmsprogrammet mycket lyckat. Max Fleischers tecknade ljudfilm och lustiga schlagerackompanjemang är briljant och lustigt gjord och tvingar publiken med på den engelska nottexten. Ett fyndigt uppslag för herrar revyfabrikanter.
Miljonärernas paradis är en farsoperett, som i sitt sammanhangslösa tillstånd, med sina galna upptåg, smekande melodier och knyckigt roliga stil håller humöret uppe. Bröderna Marx äro ju enligt reklamen Amerikas roligaste farshjältar, och det skulle man kunna tro. Genommusikaliska och upptågslystna clowner som man måste skratta åt. För att inte tala om den beundran man måste skänka deras musikaliska prestationer. Den ena virtuos på piano, den andra på klarinett och harpa. Om de inte tåla att ses och skrattas åt, så tåla de att höras.
Ljusa och näpna Mary Eaton har en vacker operettröst, som klingar ut ren och frisk i Irving Berlins sång- och njutbara ledmotiv. Och en balettrupp ger de koreografiska fröjder man väntar sig av en revybalett up to date. -rg.

Stockholms Dagblad: Sedan man hört och sett Ernst Rolfs ljudfilmssketcher på China, blev man ej förvånad över att Paramounts ”Jorden runt” visade charmören som en flott ciceron i Hollywood. Rolf är lika trevlig - trots läspande s - som på scenen och Tutta lika rar och söt. Succé… I programmet finns en pigg ljudfilmsjournal och en utmärkt rolig Max Fleischer-ljudfilm. Huvudnumret, ljudfilmen ”Millionärernas paradis” är en underlig blandning av operett, revy, fars och spex, tunt och glatt, Irving Berlins melodier äro angenäma. Mary Eaton sjunger inte illa, och av de fyra judiska spektakelmakarna Marx roar åtminstone en med grotesk humor à la Calle Hagman. Han blev också genast populär. A. Lbk.

Stockholmstidningen: Astoria har fått ett säreget program. När man går hem har man känslan av att ha haft rätt roligt, fast man har svårt att fatta orsaken till denna förnöjelse.
Först och främst: Varför visas den lilla Rolffilmen ”Jorden runt”, som inte handlar om någon resa jorden runt? Filmen är tydligen ett ”prov utan värde”, tänkt som eventuell inledning till en större amerikansk film med Rolf i. Men Rolf är inte med i ”Millionärernas paradis” och motivet varför ”Jorden runt” visas på Astoria är grumligt. Filmen utgör ett kort kåserande föredrag av Rolf med pekpinne i handen och geografikarta på väggen. Han säger några skämtsamma ord om Amerikaresan och presenterar i ännu kortare ord Paramounts ljudateljéer. Filmstumpen lär enligt uppgift ha varit längre i Amerika, men Rolfs tal skall ej ha varit ”ja, ja och nej, nej” utan betydligt mera ingående: särskilt när det gällde Hollywoods kvinnliga skönheter. Det ingående talet måste klippas bort i Sweden. Enligt uppgift.
Astorias huvudnummer ”Millionärernas paradis” är besynnerligt, så besynnerligt, att det undandrar sig kritik. Filmen hör ej till de nyaste och består tydligen i en scenoperett direkt överflyttad till vita duken. Den är så dum att dummare finns inte. Men just genom sin fabulösa dumhet blir den rolig. Några clowner äro med och härja och de äro stundtals utomordentliga. Exempelvis när de spela solo på harpa och piano, eller när de parodiera Carmens Toreadorvisa med orden:
- Jag har funnit min skjorta!
Jag har funnit min skjorta!
Rekord i fjolligheter. Men även sådana rekord ha sin charm. E.H.

Svenska Dagbladet: Man har inte lätt att orientera sig i de nya ljudfilmerna personförteckningar. Idel okända namn, idel nya förmågor både i operetter och revyer. ”Millionärernas paradis” är ett sådant opus, som uppbäres av enbart nykläckta talanger – möjligen med undantag av Mary Eaton. Här förmedlas bekantskapen med 4 Marx Brothers, varav recensenten blott kunde upptäcka två. Dessa bägge besitta en explosionskomik, som har en hel del saftigt spexlynne i sig. Vidare äga deras upptåg i alla synnerhet det originellas charm, vilket premiärpubliken yttrade sin högljudda belåtenhet över. Filmen kallas farsoperett, men är mera fars än operett. Flängandet och springandet i dörrar är en gammal företeelse både på scen och i svunna tiders Mack Sennet-farser. Då det nu förekommer igen, hälsas det med glädje och rörelse. Annars saknar man musik och pigga baletter och som vanligt pratas det för mycket och sjungs för litet.
Ernst Rolf var själv nere på Astorias sjuföreställning och kontrollerade ljudet i sin inledande sketch. Det lät också alldeles ypperligt, och det var en sann lisa att höra svenska talas från duken. Rolf har fattat conférencieryrket på amerikanskt sätt och han har sagt sina saker älskvärt och sympatiskt. Men vi svenskar se hellre att det utövas mer raljant.
Även Tutta hjälpte till i sketchen, och för övrigt roade Max Fleischers festliga skämtteckning med ackompanjerande ljudeffekter. Siglon

söndag 23 december 2007

Richmal CromptonLARS OLSSON

Bidrag till Bills bibliografi

I Sverige har Richmal Cromptons William som bekant fått heta Bill, vilket passar bättre för svenska öron och munnar och ändå är engelskt. Men år 1924 i Vårt Hem fick han behålla namnet William. Nästan varje nummer innehöll det året en berättelse om William. Berättelserna presenterades som "Pojkhistoria. Översättning för Vårt Hem". Varken författare eller översättare angavs. Den första svenska Billboken, En riktig tjuvpojke, hade kommit året innan, med Arne Lönnbeck som översättare, men Vårt Hem har inte använt hans översättning. Man kan jämföra inledningsraderna i den första novellen William som betjäntpojke med motsvarande rader i En riktig tjuvpojke.

Vårt Hem:
William var vid ytterst dåligt humör. Han var för tillfället i onåd överallt. Olyckan stammade ursprungligen från en tant som givit honom en sixpence att köpa sig något gott för.

Arne Lönnbeck:
Bill kände sig riktigt bitter på livet. Han kände att han just nu - som ofta förr - inte var populär. Höjdpunkten hade nåtts, då han fått en sexpence av en snäll tant, som hoppats att på detta sätt köpa hans goda vilja.

Att veckotidningens hustecknare Paul Myrén stod för illustrationerna nämndes inte heller, men några av teckningarna är signerade.

De här berättelserna kunde Vårt Hems läsare avnjuta:

1924: 1, s. 23-24: William som betjäntpojke
1924: 2, s. 23-25: Förevisningen
1924: 4, s. 23-24: William fridstörare
1924: 5, s. 23-24: William går på bio
1924: 6, s. 23-24 William blir medlem av barnföreningen "Hoppet"
1924: 7, s. 23-24: Williams första ideal
1924: 8, s. 23-25: Williams Nyårsdag
1924: 9, s. 23-24: William som page
1924: 10, s. 23-24: Hur William fick Jumble
1924: 12, s. 23-24: Ethels beundrare
1924: 13, s. 23-24: Rövarbandet
1924: 14, s. 23-24: Rispuddingen
1924: 17, s. 23-24: William som riddare
1924: 18, s. 23-24: Williams inbrottstjuv
1924: 20, s. 23-24: "Den lyckliga dagen"
1924: 21, s. 23-24: Williams samlarvurm
1924: 22, s. 23-24: Rivalerna
1924: 23, s. 23-24: Hämnden
1924: 24, s. 23-24: Majkungen
1924: 27, s. 22-23: William hjälper till att flytta
1924: 28, s. 23-24: Spöket
1924: 29, s. 23-24: När William skulle omvända och bättra sig
1924: 32, s. 23-24: William och smugglare
1924: 33, s. 23-24: Williams julbjudning
1924: 35, s. 23-24: William som detektiv
1924: 36, s. 23: Williams aprilnarri
1924: 38, s. 23-24: Williams omvändelseförsök
1924: 39, s. 23-24: Den svarte skyddslingen
1924: 40, s. 23-24: Vad William inte rådde för
1924: 41, s. 23: Hur William botade sin sjuka tant
1924: 42, s. 23-24: William på sommarferie
1924: 46, s. 25-26: Bjudningen
1924: 48, s. 25-26: Den svaga punkten
1924: 50, s. 25-26: Williams fotografi
1924: 52, s. 25-26: När William uppehöll den store talaren
1925: 5, s. 25-26: William och tant Jane på marknad

Tidigare publicerat i Biblis 2004:4 (28).lördag 22 december 2007

Gösta Gustaf-Jansons författarskap


Lars Olsson

Gösta Gustaf-Jansons författarskap - andra versionen av en bibliografi

Första versionen av denna bibliografi utkom 1972 som nummer 5 i Kungl. bibliotekets serie Dokumentation och data och var en hyllning till Gösta Gustaf-Janson på hans 70-årsdag.
Arbetet på bibliografin ägde rum under tidspress inför den annalkande födelsedagen och fullständigheten kunde inte bli riktigt som den borde. Denna nya version är sannolikt inte heller fullständig, men den är utökad med mycket av det som tidigare saknats. Den har också uppdaterats med material tillkommet efter 1972 fram till Gösta Gustaf-Jansons död 1993. Numreringen är densamma som i 1972 års bibliografi, liksom dispositionen:
Böcker, Böcker i översättning, Följetonger, noveller, artiklar m.m.
Tillägg är markerade med en extra siffra, exempelvis: 24.1, 24.2, 24.3. En lista över filmer byggda på Gösta Gustaf-Jansons författarskap har tillkommit, nr 96-105.

Böcker

1. Rydsholm. En roman om de stängda grindarnas stad.
Sthlm: Åhlén & Åkerlund, 1927. - 323 s.
Rydsholm. Illustr. av Kurt Jungstedt. Sthlm: Saxon & Lindström, 1947. - 288 s. - (Nordiska succéromaner.)

2. Lindbom på Sävlunda. Roman.
Sthlm: Åhlén & Åkerlund, 1928. - 231 s.
2.-3. uppl. Sthlm: Bonnier, 1936. - 231 s. - (Nutidsromaner)
4. uppl. Sthlm: Bonnier, 1937. - (Nutidsromaner.)
5. uppl. Sthlm: Bonnier, !938. - (Nutidsromaner.)
Sthlm: Bonnier, 1939. - (Nutidsromaner.)
Sthlm: Bonnier, 1941. - (Valda nutidsromaner.)

3. Två herrar. Noveller.
Sthlm: Wahlström & Widstrand, 1930. - 208 s.
Innehåller: Två herrar, s. 7-22, Gubben Elfenben, s. 23-41, Erling Andersen från Hammerfest, s. 42-57, Lektor Bogrens duell, s. 58-79, Rivalerna, s. 80-97, En lycklig människa, s. 98-110, Edgar Allan Söderberg, s. 111-131, Gammal ost, s. 132-160, Roddarna, s. 161-179, Linbanan, s. 180-208.

4. Krisår.
Sthlm: Bonnier, 1931. - 339 s.
[Ny utg.] Sthlm: Folket i bild; [Seelig], 1961. - 239, (1) s.

5. Kapitulation? - Nej! Roman.
Sthlm: Bonnier, 1932. - (1), 388 s.
2. uppl. Sthlm: Bonnier, 1932.
Sthlm: Bonnier, 1938. - (4), 388 s. - (Svensk litteraturspegel. Under red. av Marika Stiernstedt. 17.[18.])
Sthlm: Bonnier, 1954. - 255, (1) s. - (Bonniers folkbibliotek. 88.)
[Ny utg.] Sthlm: Folket i bild; [Seelig], 1962. - 246, (1) s.
Danska Vi overgiver oss ikke! 1933. 25

6. Gubben kommer. Roman.
Sthlm: Bonnier, 1934. - 507 s.
2.-11. - uppl. Sthlm: Bonnier, 1934.
12.-16. uppl. Sthlm: Bonnier,1935.
18. tus., 17. uppl. Sthlm: Bonnier, 1938.
Sthlm: Bonnier, 1942. - 2 vol. - 252 s./s. (4), 253-507 - (Bokklubben Svalan.)
Sthlm: Bonnier, 1944. - 2 vol. - 252 s. /s. 253-507.
Sthlm: Bonnier, 1955. - 422 s. - (Bonnierbiblioteket.)
[Ny utg.]/ förord: Uno Florén. Höganäs: [Bra böcker], 1982. - 362, (1) s. - (Bra klassiker.)
[Även som följetong i:]
Vårt hem 1935:1-30.
Folket i bild 1953:17-1954:4.
Danska Den gamle vender tilbage. 1935. 26
Engelska The old man’s coming. 1936. 31 32
Finska Ukko tulee. 1937. 33
Franska Le retour du maître. 1938-39. 37
Holländska De oude komt. 1935, 1940. 39 40
Norska Greven kommer. 1935. 43
Tjeckiska Starý pán prichází. 1937, 1941. 46 47
Ungerska Jön az öreg. 1943. 51

7. Stora famnen.
Sthlm: Bonnier, 1937. - 574 s.
2.-17. uppl. Sthlm: Bonnier, 1937.
18.-21. uppl. Sthlm: Bonnier, 1938.
23. tus. Sthlm: Bonnier,1939.
24 tus. Sthlm: Bonnier, 1940.
Sthlm: Bonnier, 1952. - 573, (1) s. - (Bonniers folkbibliotek.) [Kvartalsbok.]
Sthlm: Bonnier, 1958. - 474 s. - (Bonnierbiblioteket.)
[Ny utg.] Höganäs: Bra böcker, 1980. - 418, (1) s.
[Även som följetong i:]
Vårt hem 1938:46-1939:16.
Danska Mennesker og Millionærer. 1938, 1944. 27 28
Estniska [Följetongsrätten såld till Postimees, Tartu, 1939.]
Finska Avara syli. 1936. 34
Franska A bras ouverts. 1947. 38
Holländska Met open armen. 1939. 41
Norska K. A. Kogers legat. 1938. 44
Spanska El gran abrazo. 1947. 45
Tjeckiska Velká náruc. 1939, 1948. 48 49
Tyska Die Kogers. 1943. 50
Ungerska A Kogerek. 1949. 52

8. Stampen.
Sthlm: Bonnier, 1951. - 272 (1) s.
Innehåller: Steg över våra huvuden, s. 7-21, - Dubbelmordet på pissoaren eller pantlånarens sonson, s. 22-36, På resa upp mot Djävletrakten, s. 37-48, Den glömda Rubenstavlan, s. 49-160, Sadisten Svenbom, s. 161-238, Farfar får sista ordet, s. 239-252, Tulipanarosen som inte gick att säga, s. 253-272.
6/9. tus. Sthlm: Bonnier, 1951.
10/13 tus. Sthlm: Bonnier, 1951.
Sthlm: Bonnier, 1953. - 271, (1) s. - (Bokklubben Svalan.) 1953.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1964. - 254, (1) s. - (Bonniers folkbibliotek.)
[Ny utg.] Sthlm: Aldus/Bonnier 1971. - 214, (1) s. - (Delfinserien. 394.)
[Ny utg.] Sthlm: Litteraturfrämjandet, 1986. - 254, (1) s.

9. …blev jag dödligt kär. Roman.
Sthlm: Bonnier, 1953. - 380, (1) s. Hfors: Schildt 1953. - 380, (1) s.
7/9 tus. Sthlm: Bonnier 1953. - 380, (1) s.
Sthlm: Bonnier, 1959. - 315, (1) s. - (Bonniers folkbibliotek.)
[Även som följetong i:]
Folket i bild !954:18-47.
Danska Dødelig forelsket. 1954. 29

10. Goda vänner, trogna grannar.
Sthlm: Bonnier, 1955. - 388 s.
6/8.-9/12. tus. Sthlm: Bonnier, 1955. - 2 vol. - 388 s.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1956. - 321, (1) s. - (Bokklubben Svalan.) [Tilltryck] 1957.
[Ny utg.] Sthlm: Aldus/Bonnier, 1960. - 362, (1) s. - (Delfinböckerna. 16.)
Finska Hyvät ystävät ja uskolliset naapurit. 1957. 35

11. Över onda och goda. Roman.
Sthlm: Bonnier, 1957. 412, (1) s.
8/13.-14/19. tus. Sthlm: Bonnier, 1957.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1959. - 319, (1) s. - (Bokklubben Svalan.)
[Även som följetong i:]
Vi 1957:49-1958:49.
Danska Chancen fik de alle. 1959. 30
Finska Niin pahoille kuin hyvillekin. 1958. 36

12. Kärlekens decimaler. Roman.
Sthlm: Bonnier, 1959. - 324, (1) s. Hfors: Söderström, 1959. - 324, (1) s.
13/15.-16/18. tus. Sthlm: Bonnier, 1959.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1962. - 268, (1) s. - (Bokklubben Svalan.)
[Ny utg.] Sthlm: Aldus/Bonnier, 1971. - 267, (1) s. - (Delfinserien. 392.)
[Ny utg.] Sthlm: Litteraturfrämjandet, 1977. - 287 s. - (En bok för alla.)

13. Pärlemor. Roman.
Sthlm: Bonnier, 1960. - 327, (2) s. Hfors: Söderström, 1960. - 327, (2) s.
11/4.-15/17 tus. Sthlm: Bonnier, 1960.
18/20 tus. Sthlm: Bonnier, 1962.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1963. - 261, (1) s. - (Bokklubben Svalan.)
[Ny uppl.] 1963.
[Ny uppl.] 1964.
[Ny uppl.] 1965. - 260, (2) s.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1965. - 261, (1) s. - (Bonniers folkbibliotek.)
[Ny uppl.] 1965. - 260, (2) s.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1982. - 261 s.

14. Kastanjeprinsessan. Roman.
Sthlm: Bonnier, 1961. - 372, (1) s. Hfors: Söderström, 1961. - 372, (1) s.
15/17.-18/19. tus. Sthlm: Bonnier, 1961.
20/21-22/23. tus. Sthlm: Bonnier, 1962.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1964. - 295, (1) s. - (Bokklubben Svalan.)
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1966. - 295, (1) s. - (Bonniers folkbibliotek.)
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1982. - 295, (1) s.
[Även som följetong i:]
Folket i bild 1962:7-31.

15. Råtunaleken. Roman.
Sthlm: Bonnier, 1962. - 306, (1) s. Hfors: Söderström, 1962. - 306, (1) s.
16/19.-20/21. tus. Sthlm: Bonnier, 1962.
[Ny utg.] Sthlm: Aldus/Bonnier, 1971. - 257, (1) s. - (Delfinserien. 393.)
Holländska Het erfenisspel. 1964. 42

16. Kung Vankelmod. Roman.
Sthlm: Bonnier, 1963. - 367, (1) s. Hfors: Söderström, 1963. - 367,(1) s.
16/19. tus. Sthlm: Bonnier, 1963.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1966. - 302, (1) s. - (Bokklubben Svalan.)
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1983. - 302, (1) s.

17. Tofflan byter hamn. Roman.
Sthlm: Bonnier, 1964. - 345, (1) s. Hfors: Söderström, 1964. - 345, (1) s.
16/17 tus. Sthlm: Bonnier, 1964.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1968. - 283, (1) s. - (Bokklubben Svalan.)
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1979. - 283, (1) s. - (Bokklubben Svalan.)

18. Hotell Mylinge. Roman.
Sthlm: Bonnier, 1965. - 303, (1) s.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1967. - 262, (1) s. - (Bonniers folkbibliotek.)

19. Ängeln som inte kunde flyga fel. Roman.
Sthlm: Bonnier, 1967. - 342, (1) s.
13/14. tus. Sthlm: Bonnier, 1967.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1970. - 291, (1) s. - (Bokklubben Exlibris.)

20. Då oskulden och friden. Roman.
Sthlm: Bonnier, 1968. - 311, (1) s.
11/13. tus. Sthlm: Bonnier, 1968.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1970. - 254, (1) s. - (Bokklubben Svalan.)
91/94. tus. Sthlm: Bonnier, 1974. - 254 s. - (Bokklubben Svalan.)

21. Då lasten var en häxa. Roman.
Sthlm: Bonnier, 1969. - 350, (1) s.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1971. - 274, (1) s. (Bokklubben Svalan.)

22. I sommarns friska vind.
Sthlm: Bonnier, 1970. - 323, (1) s. Hfors: Söderström, 1970. - 323, (1) s.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1972. - 254, (1). - (Bokklubben Svalan.)
[Ny utg.], [ny uppl.] Sthlm: Bonnier, 1975. - 254, (1) s. - (Bokklubben Svalan.)

23. De långa lömska kiven. Roman.
Sthlm: Bonnier, 1971. - 345, (1) s.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1973. - 269, (1) s. - (Bokklubben Svalan.)
[Ny utg., ny tr.] Sthlm: Bonnier, 1975. - 269, (1) s. - (Bokklubben Svalan.)

24. Tungt i den branta backen.
Sthlm: Bonnier, 1972. - 400, (2) s.
12/14. tus. Sthlm: Bonnier. 1972.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1974. - 279, (1) s. - (Bokklubben Svalan.)
15/19. tus. Sthlm: Bonnier, 1975. - 400, (2) s.

24.1. Konsuln gör helt om.
Sthlm: Bonnier, 1975. - 366, (1) s.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1976. - 335, (1) s. - (Bokklubben Svalan.)

24.2. Mosters millioner.
Sthlm: Bonnier, 1978. - 318, (1) s.
[Ny utg.] Sthlm: Bonnier, 1979. - 280, (1) s. - (Bokklubben Svalan.)
[Ny utg.] Sthlm: Litteraturfrämjandet, 1983. - 318, (1) s.

24.3. Att vända åter. Memoarer 1902-1921.
Sthlm: Bonnier, 1981. - 241, (1) s., [4) pl.-bl.

24.4. Gubben kom! [Minnen].
Sthlm: Bonnier, 1990 - 210, (1) s.

Böcker i översättning

DANSKA

25. Vi overgiver os ikke! Roman.
Autor. Overs. efter Gösta Gustaf-Janson: ”Kapitulation? - Nej!” af Hakon Stangerup. Khvn: Haase, 1933. - 304 s.

26. Den gamle vender tilbage.
Autor. Overs. efter Gösta Gustaf-Janson: ”Gubben kommer” af Hakon Stangerup og Svend Kragh-Jacobsen. Khvn: Haase, 1935. - 430 s

27. Mennesker og Millionærer.
Paa Dansk ved Hakon Stangerup. Overs. fra Svensk efter ”Stora famnen”. Khvn: Haase, 1938. - 500 s.
2. Opl. Khvn: Haase., 1938. - 500 s.
3. Opl. Khvn: Haase, 1944. - 404 s.
4. Opl. Khvn: Haase, 1944. - 404 s.

28. [Inkluderad i 27 ovan.]

29. Dødelig forelsket.
Orig:s titel: …blev jag dödligt kär. På dansk ved Ib Kruuse-Rasmusen. Khvn: Branner og Korch, 1954. - 263 s.
30. Chancen fik de alle.
Overs. efter den svenske originalutdgave: Över onda och goda af Ib Kruuse-Rasmussen. Khvn: Grafisk forl., 1959. - 400 s.

ENGELSKA

31. The old man’s coming.
Gubben kommer… Transl. by Claude Napier. London: Dickson, 1936. - 496 s.
32. The old man’s coming.
Transl. From the Swedish for the first time by Claude Napier. New York: A. A. Knopf, 1936. - (5), 494, (2) s.

FINSKA

33. Ukko tulee. Romaani.
Suomentanut Vilho Suomi. Ruotsinkielisen alkuteoksen nimi: Gubben kommer. Hki: Otava, 1937. - 515 s.

34. Avara syli. Romaani.
Suomentanut Vilho Suomi. Ruotsinkielinen alkuteos: Stora famnen. Hki: Otava, 1938.
- 457 s.

35. Hyvät ystävät ja uskolliset naapurit. Romaani.
Suomentanut Kyllikki Villa. Ruotsinkielinen alkuteos: Goda vänner trogna grannar. Hki: Otava, 1957. - 406 s.

36. Niin pahoille kuin hyvillekin. Romaani.
Suomentanut Kylliki Villa. Ruotsinkielinen alkuteos: Över onda och goda. Hki: Otava, 1958. - 426 s.

FRANSKA

37. Le retour du maître.
Trad. du suédois par Marguerite Gay. Cet ouvrage est paru en suédois sous le titre: Gubben kommer. - 1-2. - Paris: Plon, 1938-39. - (4), iv, 283 s./(4), 285, (2) s. - (Feux croisés, âmes et terres étrangères.)

38. A bras ouverts. Roman.
Trad. du suédois par Marguerite Gay et G. Sellier-Leclercq. Cet ouvrage a paru en suédois sous le titre: Stora famnen. Paris: Plon, 1947. - (6), 448 s. - (Feux croisés, âmes et terres étrangères.)

HOLLÄNDSKA

39. De oude komt.
[Gubben kommer.] Uit het Zweedsch vertaald door M. J. Molanus-Stamperius. Bloemendaal: Literbo, [1935]. - 396 s.

40. De oude komt.
[Gubben kommer.] Uit het Zweedsch vertaald door M. J. Molanus-Stamperius. Amsterdam: Bigot & Van Rossum, 1940. - 396 s.

41. Met open armen.
Stora famnen. Vertaald uit het Zweedsch door K. Lenzberg. Amsterdam: Bigot & Van Rossum, [1939]. - 552 s.

42. Het erfenisspel. Roman.
Oorspronkelijke titel Råtunaleken. Geautoriseerde vertaling uit het Zweeds door Jan F. de Zanger. Den Haag: H. P. Leopold, [1964]. - 301 s.

NORSKA

43. Greven kommer.
[Gubben kommer.] Overs. av Erling Winsnes. Oslo: Aschehoug, 1935. - 358 s.

44. K. A. Kogers legat.
Overs av Arnulf Øverland. Overs efter Stora famnen. Oslo: Aschehoug, 1938. - 466 s.

SPANSKA

45. El gran abrazo.
[Stora famnen.] Traducción del sueco por Miguel Moya. Barcelona: José Janés, 1947. - 280 s.

TJECKISKA

46. Starý pán prichází.
[Gubben kommer.] Ze svédské predlohy prelozila M. Lesná-Krausová. Praha: Evropský literární klub, 1937. - 390, (2) s.

47. Starý pán prichází.
[Gubben kommer.] Ze svédské predlohy prelozila M. Lesná. 2. vydání. Praha: Sfinx, 1941. - 370, (2) s. - (Proslavené romány.)

48. Velká náruc.
Stora famnen. Ze svédstiny prelozila M. Lesná-Krausová. Praha: Jos R. Vilímek, 1939. - 435, (1) s. - (Svetová zen. Zvasek 11.)

49. Velká náruc.
Název originálu Stora famnen. Prelozíla M. Lesná-Krausová. 2. Vydani. Praha: Jos. R. Vilímek, 1948. - 465, (2) s. - (Svetova zen. Zvasek 11.)

TYSKA

50. Die Kogers. Roman.
Titel des schwedischen Originals ”Stora famnen”. Deutsche Übertragung von Lotte Perndt. Zürich: Steinberg, 1943. - 571 s,

UNGERSKA

51. Jön az öreg. Regény.
Az eredeti svéd kiadás címe: ”Gubben kommer”. Fordította: Telcs Péter. A boritólapot tervezte: Fery Antal. Budapest: Szölöllösy könyvkiadó, 1943. - 399 s.

52. A Kogerek. Regény.
Svéd eredetiböl fordította: vitéz Mezey Dénes. A svéd köny eredeti címe: Stora famnen. Budapest: Attika, 1944. - 443 s.

Följetonger, noveller, artiklar m.m.

53. Under välsignelsens bann.
DN Bilaga till söndagsnumret 18/5 1924, - s. 5.

54. Den olycksalige hjälten.
Konsumentbladet 1926: 13, - s. 5-6, 1926: 14, - s. 18-19.

55. Bysten.
Konsumentbladet 1926: 28, - s. 13-14, 16.

56. Aktuarien Bylanders seger.
Konsumentbladet 1926: 41, - s. 5-6, 13.

57. Halsdukarna.
Konsumentbladet 1926: 53, - s. 5-6, 18.

58. Stölden.
Konsumentbladet 1927: 17, - s. 5-6, 14.

59. Två herrar.
ST Söndagsbilaga 26/2 1928, - s. 6.
Folket i bild 1958: 22, - s. 16-17, 53-55.
[Även i:] Två herrar. 3.

60. Erling Andersen från Hammerfest.
SvD Söndagsbilaga 19/8 1928, - s. 5.
[Även i:] Två herrar. 3.

61. En lycklig människa.
Veckojournalen 1928: 2, - s. 21-22, 43.
[Även i:] Två herrar. 3.

62. Gammal ost.
ST Söndagsbilaga 7/4 1929, - s. 6, 10.
[Även i:] Två herrar. 3.

62.1. Roddarna.
NDA Söndagsbilaga 21/4 1929, - s. 3, 8.
[Även i:] Två herrar. 3.

63. Gubben Elfenben.
ST Söndagsbilaga 10/11 1929, - s. 6-7, 10.
[Även i:] Två herrar. 3.

64. Lektor Bogrens duell.
SvD Söndagsbilaga 22/6 1930, - s. 19-21.
[Även i:] Två herrar. 3.

65. Vad skriver de härnäst? [Enkätsvar.] Gösta Gustaf-Janson fortsätter på ”Krisår”.
BLM 1932: 2, - s. 67.

66. Kalle Karlins sjätte november. Fragment ur en ny roman [Kapitulation? - Nej!].
BLM 1932: 9, - s. 27-30.

67. Karl-Uno och sångerskan. [Rec. av:] Gertrud Lilja, Karl-Uno och sångerskan.
BLM 1932: 10, - s. 50-51.

68. Blåst över Röbäck. [Rec. av:] Einar Rosenborg, Blåst över Röbäck.
BLM 1932: 10, - s. 51-52.

69. Hjälten lever. [Rec. av:] Henry Peter Matthis, Hjälten lever.
BLM 1932: 10, - s. 52-53.

70. Vikstens noveller. [Rec. av:] Albert Viksten, Vargen.
BLM 1932: 10, - s. 53-54.

71. En historisk roman. [Rec. av:] Annie Åkerhielm, Romare.
BLM 1932: 10, - s. 54-55.

72. Den gamla goda tiden. [Rec. av:] Folke Rudelius, En ung Litsow.
BLM 1932: 10, - s. 55-56.

73. Hela Sverges Julle Blom.
Konsumentbladet 1932: 17-23, 25-38, - s. 4.

74. Maskerad i Massarbäck.
ST Söndagsbilagan 13/3 1932, - s. 6, 11.

75. [Svar på:] Enquête. Diktaren och kritikern.
BLM 1933: 1, - s. 36.

76. Ett nyårsvad.
Konsumentbladet 1932: 53, - s. 7, 14, 1933: 1, - s. 7, 15.

77. Den döda staden.
Konsumentbladet 1933: 18, - s. 2, 14, 1933: 19, - s. 2, 1933: 20, - s. 2, 12, 1933: 21-24, - s. 2, 1933: 25-26, - s. 2, 27, 30-31.

78. Grundströms noveller. [Rec. av:] Helmer Grundström, Polisen gör chock.
BLM 1934: 1, - s. 64-65.

79. Röpecka. [Rec. av:] Ida Bäckmann, Röpecka, Gud och Lennart.
BLM 1934: 1, - s. 65.

80. Drömmare. [Rec. av] Ester Ståhlberg, Se, drömmaren kommer där…
BLM 1934: 1, - s. 76-77.

81. [Svar på enkät av:] Nils Bohman, ”Hur hette dina hjältar, säg? Det är om namn jag
frågar”.
BLM 1934: 6, - s. 55-56.

82. Ansjovislådan.
Vintergatan 1935, - s. 19-24.
[Även i:] Levande svensk litteratur från äldsta tider till våra dagar. I urval av Sten Selander. Utred. och kommenterad av Sigurd Westberg. Vol. 6. Sthlm: Bonnier, 1937, - s. 171-187. [Även i:] All världens berättare 1945: 2, - s. 63-71.

82.1. Oscar Rosenlunds frestelse.
Julstämning 1935, - s. 3-7, 46.

82.2. Gubben kommer.
Vårt hem 1935: 1, - s. 12-13, 49, 1935: 2, - s. 16-17, 44-45, 1935: 3, - s. 16-17, 47-49, 1935: 4, - s. 14-15, 42, 1935: 5, - s. 16-17, 46-47, 1935: 6, - s. 16-17, 45-46. 1935: 7, - s. 22-23, 48-50. 1935: 8, - s. 26-27, 49-50, 1935: 9, - s. 22-23, 38-39, 1935: 10, - s. 22-23, 55-57, 1935: 11, - s. 22-23, 50, 1935: 12, - s. 22-23, 44, 50, 1935: 13, - s. 22-23, 50, 1935: 14, - s. 26-27, 46-47, 1935: 15, - s. 20-21, 48-49, 1935: 16, - s. 20-21, 50, 55-56, 1935: 17, - s. 22-23, 44, 1935: 8, - s. 22-23, 44, 1935: 9, - s. 22-23, 49-50, 1935: 20, - s. 22-24, 34, 1935: 21, - s. 24-25, 44, 1935: 22, - s. 26-27, 44, 1935: 23, - s. 26-27, 47-49, 1935: 24, - s. 26-27, 39, 44, 1935: 25, - s. 26-27, 37, 46, 1935: 26, - s. 30-31, 45-46, 1935: 27, - s. 30-31, 45-46, 1935: 28, - s. 22-23, 40, 1935: 29, - s. 22, 24-25, 40, 1935: 30, - s. 30-31, 41, 45.

83. Knatte.
Barnens dagblad 1935, - s. 32-35.

84. Bertil Kogers förlovning. Ett kapitel ur en roman. [Uteslutet ur: Stora famnen.] Vintergatan 1937, - s. 57-62.
85. Doktor Skahl och kärleken.
Konsumentbladet 1936: 25, - s. 4-6, 1936: 26, - s. 2, 5, 1936: 27, - s. 2, 15-16, 1936: 28, - s. 2, 5, 15-16.

85.1. [Bidrag i:] Till Madrid. Från svenska författare.
Red. Eyvind Johnson; Henry Peter Matthis.
Stockholm: tr. Gummeson 1937, - s. 16.

85.2. Hur man blir en bestseller. [Gösta Gustaf-Janson intervjuad av Erik Wästberg.]
Veckojournalen 1938:1, - s. 30-31, 41.

85.3. Om min far [Gustaf Janson].
Radiolyssnaren 1938: 37, - s. 4-5.

85.4. Stora famnen.
Vårt hem 1938: 46, - s. I-VIII, 1938: 47, - s. I-IV, 1938: 48, - s. I-IV, 1938: 49, - s.I-IV, 1938: 50, - s. I-IV, 1938: 51, s. I-IV, 1938: 52, - s. I-IV, 1939: 1, - s. 20-21, 34, 36, 1939: 2, - s. 20-21, 26, 30-31, 1939: 3, - s. 26-27, 34, 36, 38, 1939: 4, - s. 30-31, 36-37, 1939: 5, - s. 26-27, 34, 37, 1939: 6, - s. 30-31, 33, 37, 1939: 7, - s. 24-25, 29, 34, 1939: 8, - s. 26-27, 39-40. 1939: 9, - s. 26-27, 34-35, 1939: 10, - s. 26-27, 34, 37, 1939: 11, - s. 24-25, 36, 46, 48, 1939: 12, - s. 26-27, 37-38, 48-49, 51, 1939: 13, - s. 26-27, 38-39, 47, 1939: 14, - s. 22-23, 34-35, 58, 1939: 15, s. - s. 26-27, 52-53, 1939: 16, - s. 26-27, 34-35.

86. Möte på Smögen.
Vintergatan 1938, - s. 91-104.

87. Radiospalten.
DN 1938: 2/10, 3/10, 4/10, 6/10, 7/10, 8/10, 10/10, 11/10, 13/10, 14/10, 15/10, 17/10, 18/10, 20/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 27/10, 28/10, 29/10, 31/10, 1/11, 3/11, 4/11, 5/11, 7/11, 8/11, 10/11, 11/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 21/11, 22/11, 24/11, 25/11, 28/11, 29/11, 1/12, 2/12, 3/12, 5/12, 6/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 16/12, 17/12, 20/12, 22/12, 23/12, 24/12, 27/12, 29/12, 30/12, 31/12, 1939: 2/1, 3/1, 5/1, 7/1, 8/1, 13/1, 14/1, 3/2, 4/2, 6/2, 7/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 16/2, 18/2, ¾, 4/4, 8/4, 11/4, 13/4, 14/4, 19/4, 21/4, 23/4, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 28/4, 2/5, 4/5, 9/5, 10/5, 11/5, 12/5, 14/5, 15/5, 16/5, 19/5, 22/5, 23/5, 25/5, 26/5, 30/5, 1/6, 2/6, 5/6, 6/6, 8/6, 9/6, 12/6, 13/6, 15/6, 4/7, 6/7, 7/7, 9/7, 11/7, 13/7, 14/7 17/7, 18/7, 20/7, 21/7, 24/7, 25/7, 27/7, 28/7, 29/7, 31/7, 1/8, 4/9, 5/9, 8/9, 12/9, 13/9, 14/9, 15/9, 18/9, 21/9, 22/9, 25/9, 26/9, 28/9, 29/9, 2/10, 3/10, 9/10, 10/10, 16/10, 17/10, 23/10, 24/10, 31/10, 6/11, 13/11, 14/11, 18/11, 20/11, 21/11, 27/11, 28/11, 4/12, 8/12, 1940: 2/1, 8/1, 9/1, 15/1, 22/1, 23/1, 29/1, 30/1, 6/2, 12/2, 13/2, 19/2, 20/2, 26/3, ¼, 8/4, 9/4, 14/4, 16/4, 22/4, 23/4, 29/4, 6/5, 7/5, 14/5, 16/5, 21/5, 27/5, 4/6, 10/6, 11/6, 17/6, 18/6, 25/6, 1/7, 3/7, 4/7, 5/7, 8/7, 9/7, 12/7, 13/7, 16/7, 17/7, 19/7, 21/7, 23/7, 26/7, 27/7, 30/7, 19/8, 20/8, 26/8, 27/8.

87.1. Att skriva för film.
Film-forum för filmstudio- och filmcirkelmedlemmar 1939: [1] = Våren 1939, - s. [1], 3.

87.2. Filmatisering [av Gubben kommer].
Gubben kommer [Filmprogram]. [Sthlm:] SF, [1939], - s. 7-9.

87.3. Gammal ost.
Folket i bild 1939: 5, - s. 6-7, 38, 1939: 6, - s. 18-19, 38-39.

87.4. Rivalerna.
Folket i bild 1939: 15, - s. 6-7, 22.

87.5. Roddarna
Folket i bild 1939: 28, - s. 6-7, 41-43.

88. Historien om Buster och Mathimas.
Konstnärsminnen utgivna av Konstnärsringen. Sthlm, 1941, - s. 59-68.

89. Uteslutet romankapitel [ur: Stora famnen].
En bok till Karl Hovberg. På 50-årsdagen 24 mars 1943. Red., Nils Kjellström. Malmö, [1943], - s. 68-82.

90. Gubben kommer [Saga.].
Lyckans land. En barnbok av sju författare och åtta konstnärer. Utg.: Barnens dags förlag i Stockholm. Sthlm: Nord. Rotogravyr i distr., 1946, - s. 22-39.

91. Dubbelmordet på pissoaren eller pantlånarens sonson.
All världens berättare 1948: 12, - s. 897-905.
[Även i:] Stampen. 8.

92. Onda anslag. Porträtt av en landsman.
DN Söndagsläsning 23/4 1950, - s. 1, 3.

93. Tulipanarosen som inte gick att säga.
All världens berättare 1951: 3, - s. 168-178.
[Även i:] Stampen. 8.

93.1. Litterär återkomst. [Gösta Gustaf-Janson intervjuad av Matts Rying.]
Röster i radio 1952: 10, - s. 4-5.

93.2. Nu kommer Gubben kommer! [Gösta Gustaf-Janson intervjuad av Ivar Öhman.]
Folket i bild 1953: 16, - s. 7, 42.

93.3. Gubben kommer
Folket i bild 1953: 17, - s. 7-9, 26, 41, 1953: 18, - s. 7-9, 38-40, 1953: 19, - s. 22-24, 1953: 20, - s. 22-24, 1953: 21, - s. 22-24, 1953: 22, - s. 22-24, 1953: 23, - s. 22-24, , 1953: 24, - s. 22-24, 1953: 25, - s. 23-25, 1953: 26, - s. 22-24, 1953: 27, - s. 25-27, 1953: 28, - s. 25-27, 1953: 29, - s. 25-27, 1953: 30, - s. 25-27, 1953: 31, - s. 25-27, 1953: 32, - s. 25-27, 37, 1953: 33, - s. 25-27, 1953: 34, - s. 24-26, 1953: 35, - s. 24-26, 37-39, 1953: 36, - s. 22-24, 30, 32, 1953: 37, - s. 23-25, 1953: 38, - s. 22-24, 1953: 39, - s. 22-24, 38, 45, 1953: 40, - s. 23-25, 1953: 41, - s. 23-25, 1953: 42, - s. 23-25, - 30-32, 1953: 43, - s. 24-26, 30, 1953: 44, - s. 25-26, 1953: 45, - s. 25-26, 38-39, 1953: 46, - s. 25-26, 33, 35, 1953: 47, - s. 25-26, 1953: 48, - s. 25-26, 30, 46, 1953: 49, - s. 26-27, 1953: 51, - s. 31-32, 1953: 52, - s. 31-33, 1954: 1, - s. 38-39, 1954: 2, - s. 37, 45, 1954: 3, - s. 36-37, 46, 1954: 4, - s. 37-40.

93.4. ...blev jag dödligt kär.
Folket i bild 1954:18, - s. 6-8, 40-41, 1954: 19, - s. 6-8, 38, 1954: 20, - s. 18-20, 1954: 21, - s. 18-20, 1954: 22, - s. 18-20, 1954: 23, - s. 18-20, 1954: 24, - s. 23-25, 33, 1954: 25, - s. 22-24, 1954: 26, - s. 25-27, 1954: 27, - s. 25-27, 1954: 28, - s. 23-24, 1954: 29, - s. 25-27, 36, 40, 1954: 30, - s. 26-28, 1954: 31, - s. 26-28, 1954: 32, - s. 26-28, 1954: 33, - s. 26-27, 1954: 34, - s. 25-26, 1954: 35, - s. 24-25, 1954: 36, - s. 24-25, 1954: 37, - s. 24-25, 1954: 38, - s. 23-24, 1954: 39, - s. 32-34, 1954: 40, - s. 36, 38, 41, 1954: 41, - s. 35-36, 1954: 42, - s. 28-29, 1954: 43, - s. 35-36, 1954: 44, - s. 37-38, 41, 1954: 45, - s. 35-37, 1954: 46, - s. 32-33, 1954: 47, - s. 32-33, 36-37.

93.5. ”Släkten värst” för Gösta Gustaf-Janson. [Anteckningar till Goda vänner, trogna grannar citerade av Lars Widding och fotograferade av Olle Wester.]
Expressen 1/10 1955, - s. 14-15.

93.6. Fel att skriva underhållande? [Gösta Gustaf-Janson intervjuad av Olle Nilsson.]
Katrineholmskuriren 28/12 1955, - s. 4.

94. Äventyrets diktare [Gustaf Janson].
Röster i radio 1957: 5, - s. 8, 34.

94.1. Skojigt om gubbarna får liv. [Gösta Gustaf-Janson intervjuad av Elly Jannes.]
Vi 1957: 47, - s. 7-8, 36.

94.1.1. Över onda och goda.
Vi 1957: 49, - s. 12-14, 39-40, 1957: 50, - s. 15-16, 35-36, 1957:51/52, - s. 44-45, 56-57, 1958: 1, - s. 20-21, 28, 30-31, 1958: 2, - s. 27-28, 39, 1958: 3, - s. 18-20, 1958: 4, - s. 22-23 , 1958: 5, - s. 14, 34-36, 1958: 6, - s. 20-21, 26, 1958: 7, - s. 24-25, 36-38, 1958: 8, - s. 22-23, 36, 1958: 9, - s. 32, 36-38, 1958: 10, - s. 23, 26-27, 1958: 11, - s. 23, 31-33, 36-39, 1958: 12, - s. 23-25, 26, 1958: 13/14, - s. 28-33, 39, 1958: 15, - s. 31-33, 38-39, 1958: 16, - s. 22, 38-39, 1958: 17, - s. 22, 35-38, 1958: 18, - s. 16, 38-41, 1958: 19, - s. 24-28, 1958: 20, - s. 24-27, 1958: 21, - s. 23, 25-27, 1958: 22, - s. 21, 31-33, 1958: 23, - s. 32-33, 40-41, 1958: 24, - s. 24-27, 1958: 25/26, - s. 28, 37-41, 1958: 27/28, - s. 20, 29-30, 1958: 29/30, - s. 20-22, 1958: 31/32, - s. 19-21, 1958: 33/34, - s. 32-34, 1958: 35, - s. 25-27, 1958: 36, - s. 14, 33-34, 1958: 37, - s. 24-26, 32-34, 1958: 38, - s. 23-24, 1958: 39, - s. 21, 35-36, 1958: 40, - s. 5. 43-47, 1958: 41, - s. 23-24, 26-27, 1958: 42, - s. 27-28, 30-32, 1958: 43, - s. 26, 28-33, 1958: 44, - s. 23, 35-37, 1958: 45, - s. 16, 38-41, 1958: 46, - s. 23-26, 1958: 47, - s. 26-32, 1958: 48, - s. 27-30, 32-34, 1958: 49, - s. 33-34.

94.2. Gud och succéförfattaren. [Gösta Gustaf-Janson intervjuad av Anita Thomson-Lagercrantz.]
Veckojournalen 1958: 7, - s. 22-23, 35.

94.3. Två herrar.
Folket i bild 1958: 22, - s. 16-17, 53-55.

94.4. Kastanjeprinsessan.
Folket i bild 1962: 7, - s. 28-30, 45-47, 1962: 8, - s. 28-30, 46, 1962: 9, - s. 28-30, 41, 1962: 10, - s.34-35, 46-47, 52, 1962: 11, - s. 34-35, 40-41, 1962: 12, - s. 34-35, 44-45, 1962: 13, - s. 34-35, 37-39, 1962: 14, - 34-38, 1962: 15, - s. 38-41, 43, 1962: 16, - s. 36-38, 1962: 17, - s. 36-37, 52-53, 1962: 18, - s. 36-38, 1962: 19, - s. 36-38, 1962: 20, - s. 36-37, 47, 53, 1962: 21, - s. 38-40, 1962: 22. - s. 38-41, 1962: 23, - s. 34-35, 43, 1962: 24, - s. 38-39, 53, 1962: 25, - s. 36-38, 1962: 26, - s. 34-35, 47, 1962: 27, - s. 34-36, 1 962: 28, - s. 40-41, 1962: 29, - s. 40-41, 1962: 30, - s. 40-41, 1962: 31, - s. 38-39.

94.5. ‘Skånsk’ Gösta Gustaf-Janson firar födelsedag på golfbanan. [Gösta Gustaf-Janson intervjuad av Bertil Törnberg (Törn).]
DN 5/11 1962, - s. 5

94.6. I obeveklig takt. [Bidrag under samlingsrubriken:] Författarna [Kurt Salomonsson,
Birgitta Stenberg, Per Anders Fogelström, Per Wahlöö, Gösta Gustaf-Janson] avslöjar hur de skriver sina böcker.
Nya Folket i bild 1963: 41, - s. 21.

94.7. Möte med Gösta Gustaf-Janson.[Gösta Gustaf-Janson intervjuad av Ingvar Wahlén.]
Byggnadsarbetaren 1967: 23, - s. 20.

95. Golf … vad är det - och varför?
Expressen 3/11 1962, - s. 4-5.
[Omtryckt med titeln:] Golf.
Golf i Sverige 1972. Red. Av Sven Möller. Gbg: Zinderman, 1972, - s. 127-134.

95.1. En ironisk realist. [Gösta Gustaf-Janson intervjuad av Ingvar Wahlén.]
Barometern 21/2 1975, - s. 2.

95.2. Jag och Sympatiska Simon. Berättat för Torsten Jungstedt av Gösta Gustaf-Janson.
Svensk filmografi. 3: 1930-1939. Sthlm: Svenska filminstitutet, 1979. - s. 225-226.

95.3. Kommentar [till filmen Gubben kommer].
Svensk filmografi. 3: 1930-1939. Sthlm: Svenska filminstitutet, 1979. - s. 399.

95.4. Jag lever för mitt skrivande. [Gösta Gustaf-Janson intervjuad av Jonas Nilsson.].
Helsingborgs dagblad 8/8 1981, - s. 15.

95.5. Han med grannarna nu om sig själv. [Gösta Gustaf-Janson intervjuad av Ingvar Orre.]
DN 2/11 1981, - s. 21.

95.6. Att skriva memoarer känns som striptease. [Gösta Gustaf-Janson intervjuad av Madeleine Grive.]
DN 13/8 1984, - s. 56.

95.7. ”I mitt skrivande är jag fortfarande kvar på Auravägen 1920”. [Gösta Gustaf-Janson Intervjuad av Jan Falk.]
DN, [bilagan] Runt Stan 14/2 1985, s. 8.

95.8 Skrivandet slukar honom än. [Gösta Gustaf-Janson intervjuad av Cilla Naumann.]
Expressen, [bilagan] Grå Pantern 12/6 1985, - s. 2.


95.8.1 [Brev till Bonniers Förlag.]
Excelsior! : Albert Bonniers Förlag 150 år : en jubileumskavalkad i brev. Stockholm: Bonnier, 1987, - s. 463-464.


95.9. ”Smärtsamt vara tyst så länge”. [Gösta Gustaf-Janson intervjuad av Carl Otto Werkelid.] SvD, Del 2 3/10 1990, s. 1, 4.

95.9.1. Aktiv pensionär får kulturpris. [Gösta Gustaf-Janson intervjuad av Tord Johansson.]
DN 28/10 1990, - s. A8.

95.9.2 Författaren som umgåtts med stora skådespelare. [Gösta Gustaf-Janson intervjuad av Charlotte Påhlsson.
Helsingborgs dagblad 19/7 1991, - s. 6.

Filmer
(Hänvisning till nummer i Svensk filmografi.)

96. Simon i Backabo. (1934/20)
97. Gubben kommer. (1939/1)
98. Stora famnen. (1940/17)
99. Stora skrällen. (1943/7)
100. Stampen. (1955/12)
101. Skorpan. (1957/6)
102. Kärlekens decimaler. (1960/9)
103. Goda vänner trogna grannar (1960/15)
104. Pärlemor. (1961/11)
105. Tofflan - en lycklig komedi. (1967/17)

Periodicaregister
All världens berättare 82 91 93
Barnens dagblad 83
Barometern 95.1
BLM = Bonniers litterära magasin
Bonniers litterära magasin 65 66 67 68 69 70 71 72 75 78 79 80 81
Byggnadsarbetaren 94.7
Dagens nyheter 53 87 92 94.5 95.5 95.6 95.7 95.9.1
DN = Dagens nyheter
Expressen 93.5 95 95.8
Film-forum för filmstudio- och filmcirkelmedlemmar 87.1
Folket i bild 59 87.3 87.4 87.5 93.2 93.3 93.4 94.3 94.4
Helsingborgs dagblad 95.4 95.9.2
Julstämning 82.1
Katrineholmskuriren 93.6
Konsumentbladet 54 55 56 57 58 73 76 77 85
NDA = Nya Dagligt allehanda
Nya Dagligt allehanda 62.1
Nya Folket i bild 94.6
Postimees 7
Radiolyssnaren 85.3
Röster i radio 93.1 94
ST = Stockholmstidningen
Stockholmstidningen 59 62 63 74
SvD = Svenska dagbladet
Svenska dagbladet 60 64 95.9
Veckojournalen 61 85.2 94.2
Vi 94.1, 94.1.1
Vintergatan 82 84 86
Vårt hem 82.2 85.4


Personregister
Bohman, Nils 81
Bäckmann, Ida 79
Falk, Jan 95.7
Fery, Antal 51
Florén, Uno 6
Fogelström, Per Anders 94.6
Gay, Marguerite 37 38
Grive, Madeleine 95.6
Grundström, Helmer 78
Hovberg, Karl 89
Jannes, Elly 94.1
Janson, Gustaf 85.3 94
Johansson, Tord 95.9.1
Johnson, Eyvind 85.1
Jungstedt, Kurt 1
Jungstedt, Torsten 95.2
Kjellström, Nils 89
Kragh-Jacobsen, Svend 26
Kruuse-Rasmusen, Ib 29 30
Lenzberg, K 41
Lesná-Krausová, M. 46 47 48 49.
Lilja, Gertrud 67
Matthis, Henry Peter 69 85.1
Mezey, Dénes 52
Molanus-Stamperius, M. J. 39 40
Moya, Miguel 45
Möller, Sven 95
Napier, Claude 31 32
Naumann, Cilla 95.8
Nilsson, Jonas 95.4
Nilsson, Olle 93.6
Orre, Ingvar 95.5
Perndt, Lotte 50
Påhlsson, Charlotte 95.9.2
Rosenborg, Einar 68
Rudelius, Folke 72
Rying, Matts 93.1
Salomonsson, Kurt 94.6
Selander, Sten 82
Sellier-Leclercq, G. 38
Stangerup, Hakon 25 26 27
Stenberg, Birgitta 94.6
Stiernstedt, Marika 5
Ståhlberg, Ester 80
Suomi, Vilho 33 34
Telcs, Péter 51
Thomson-Lagercrantz, Anita 94.2
Törnberg, Bertil 94.5
Wahlén, Ingvar 94.7 95.1
Wahlöö, Per 94.6
Werkelid, Carl Otto 95.9
Westberg, Sigurd 82
Wester, Olle 93.5
Widding, Lars 93.5
Viksten, Albert 70
Villa, Kylliki 35 36
Winsnes, Erling 43
Wästberg, Erik 85.2
Zanger, Jan F. de 42
Åkerhielm, Annie 71
Öhman, Ivar 93.2
Øverland, Arnulf 44

Titelregister
A bras ouverts 38
A Kogerek 52
Aktiv pensionär får kulturpris 95.9.1
Aktuarien Bylanders seger 56
Ansjovislådan 82
Att skriva för film 87.1
Att skriva memoarer känns som striptease 95.6
Att vända åter 24.3
Avara syli 34
Bertil Kogers förlovning 84
…blev jag dödligt kär 9 93.4
Blåst över Röbäck 68
Bogrens duell 3
[Brev till Bonniers Förlag] 95.8.1
Bysten 55
Chancen fik de alle 30
De långa lömska kiven 23
De oude komt 39 40
Den döda staden 77
Den gamla goda tiden 72
Den gamle vender tilbage 26
Den glömda Rubenstavlan 8
Den olycksalige hjälten 54
Die Kogers 50
Diktaren och kritikern 75
Doktor Skahl och kärleken 85
Drömmare 80
Dubbelmordet på pissoaren eller pantlånarens sonson 8 91
Då lasten var en häxa 21
Då oskulden och friden 20
Dødelig forelsket 29
Edgar Allan Söderberg 3
El gran abrazo 45
En historisk roman 71
En ironisk realist 95.1
En lycklig människa 3 61
Enquête. Diktaren och kritikern 75
Erling Andersen från Hammerfest 3 60
Ett nyårsvad 76
Farfar får sista ordet 8
Fel att skriva underhållande? 93.6
Filmatisering 87.2
Författaren som umgåtts med stora skådespelare 95.9.2
Gammal ost 3 62 87.3
Goda vänner, trogna grannar 10 93.5 103
Golf … vad är det - och varför? 95
Golf 95
Greven kommer 43
Grundströms noveller 78
Gubben Elfenben 3 63
Gubben kom! 24.4
Gubben kommer [Saga] 90
Gubben kommer 6 82.2 87.2 93.3 95.3 97
Gud och succéförfattaren 94.2
Halsdukarna 57
Han med grannarna nu om sig själv 95.5
Hela Sverges Julle Blom 73
Het erfenisspel 42
Historien om Buster och Mathimas 88
Hjälten lever 69
Hotell Mylinge 18
”Hur hette dina hjältar, säg?…” 81
Hur man blir en bestseller 85.2
Hyvät ystävät ja uskolliset naapurit 35
”I mitt skrivande är jag fortfarande kvar på Auravägen 1920” 95.7
I obeveklig takt 94.6
I sommarns friska vind 22
Jag lever för mitt skrivande 95.4
Jag och Sympatiska Simon 95.2
Jön az öreg 51
K. A. Kogers legat 44
Kalle Karlins sjätte november 66
Kapitulation? - Nej! 5 66
Karl-Uno och sångerskan 67
Kastanjeprinsessan 14 94.4
Knatte 83
Kommentar [till filmen Gubben kommer]. 95.3
Konsuln gör helt om 24.1
Krisår 4 65
Kung Vankelmod 16
Kärlekens decimaler 12 102
Le retour du maître 37
Lektor Bogrens duell 3 64
Linbanan 3
Lindbom på Sävlunda 2
Litterär återkomst 93.1
Maskerad i Massarbäck 74
Mennesker og Millionærer 27
Met open armen 41
Mosters millioner 24.2
Möte med Gösta Gustaf-Janson 94.7
Möte på Smögen 86
Niin pahoille kuin hyvillekin 36
Nu kommer Gubben kommer! 93.2
Om min far 85.3
Onda anslag 92
Oscar Rosenlunds frestelse 82.1
På resa mot Djävletrakten 8
Pärlemor 13 104
Radiospalten 87
Rivalerna 3 87.4
Roddarna 3 62.1 87.5
Rydsholm 1
Råtunaleken 15
Röpecka 79
Sadisten Svenbom 8
Simon i Backabo 96
Skojigt om gubbarna får liv 94.1
Skorpan 101
Skrivandet slukar honom än 95.8
’Skånsk’ Gösta Gustaf-Janson firar födelsedag på golfbanan 94.5
”Släkten värst” för Gösta Gustaf-Janson 93.5
”Smärtsamt vara tyst så länge” 95.9
Stampen 8 100
Starý pán prichází 46 47
Steg över våra huvuden 8
Stora famnen 7 84 85.4 89 98
Stora skrällen 99
Stölden 58
Sympatiska Simon 95.2
The old man’s coming 31 32
Till Madrid 85.1
Tofflan - en lycklig komedi 105
Tofflan byter hamn 17
Tulipanarosen som inte gick att säga 8 93
Tungt i den branta backen 24
Två herrar 3 59 94.3
Ukko tulee 33
Under välsignelsens bann 53
Uteslutet romankapitel 89
Vad skriver de härnäst? 65
Velká náruc 48 49
Vi overgiver os ikke! 25
Vikstens noveller 70
Ängeln som inte kunde flyga fel 19
Äventyrets diktare 94
Över onda och goda 11 94.1.1