onsdag 29 oktober 2008

KrikonkvistSF-forum ; 2003:2(104)

Krikonkvist igen
SF-forum ; 2004:3(108)

lördag 25 oktober 2008

Eskilstunabilder


Järnvägen vid Stålfors

Stadshäktet vid Stenkvistavägen

Fastigheterna Veckla och därbakom Sveaborg 1 vid ThuleplanFuruhällsgatan

Foto (ca 1960): Lars Olsson
onsdag 22 oktober 2008

Orkesterkatalog 1961

Katalog utgiven av Svenska musikerförbundets avdelning 8 i Eskilstuna


Det skannade exemplaret tillhör
Bo Pettersson
i Roy Sandells orkester