onsdag 22 oktober 2008

Orkesterkatalog 1961

Katalog utgiven av Svenska musikerförbundets avdelning 8 i Eskilstuna


Det skannade exemplaret tillhör
Bo Pettersson
i Roy Sandells orkester

Inga kommentarer: