torsdag 7 augusti 2008

Fulmotonĉjo. Piedokataklismoj
Översättming till esperanto av Gunnar Gällmo

Inga kommentarer: