onsdag 5 november 2008

Orkesterkatalog utgiven av Svenska musikerförbundets avdelning 8 i Eskilstuna 1961

Det skannade exemplaret tillhör Bo Pettersson i Roy Sandells orkester.

Inga kommentarer: