lördag 13 mars 2010

Eskilstuna. Fastigheterna Veckla och Sveaborg 1 vid Thuleplan
Foto ca 1960: Lars Olsson

Inga kommentarer: